Ocena masy ciała

na wadze

Utrzymywanie prawidłowej masy ciała jest niezwykle ważne w profilaktyce zdrowotnej. W celu monitorowania wagi stosuje się m.in. wskaźnik masy ciała, z ang. Body Mass Index (BMI).

Wskaźnik BMI to współczynnik, który oblicza się poprzez podzielenie masy ciała (podanej w kilogramach) przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Uzyskaną wartość przyporządkowuje się do jednej z 4 grup:

1) BMI mniejsze od 18,5 oznacza niedowagę

2) BMI od 18,5 do 24,99 oznacza wagę prawidłową

3) BMI od 25 do 29,99 oznacza nadwagę

4) BMI od 30 wzwyż oznacza otyłość

W zależności od budowy ciała i ilości tkanki tłuszczowej w organizmie, dwie osoby o tym samym BMI mogą wyglądać diametralnie różnie. Z tego też powodu nie stosuje się indeksu BMI do monitorowania masy ciała sportowców. Osoby uprawiające sport profesjonalnie mają z reguły niską zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie i mocno rozwiniętą tkankę mięśniową, co za tym idzie ich waga jest wyższa mimo podobnych wymiarów ciała. Często jest więc tak, że mocno umięśniony sportowiec wg. indeksu BMI może być sklasyfikowany jako osoba ze sporą nadwagą.

Aby w pełni ocenić masę ciała, najlepiej połączyć obliczenie indeksu BMI z przeprowadzeniem badania poziomu tkanki tłuszczowej za pomocą specjalnego urządzenia. Urządzenia tego typu pozwalają na określenie, w których partiach ciała znajduje się jej nadmiar. Połączenie tych dwóch pomiarów pozwala na najlepsze monitorowanie wagi.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Leczenie Otyłości 2021