Kto może być kandydatem do laparoskopowego leczenia otyłości?

Otyłość to choroba ogólnoustrojowa, która oznacza wzrost masy ciała powyżej określonych norm i której towarzyszy nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie. Jedną z metod leczenia otyłości, jest leczenie laparoskopowe. Nie każda osoba otyła się do niego jednek kwalifikuje.

Wytyczne dotyczące kwalifikacji pacjenta do laparoskopowego leczenia otyłości ustalone zostały przez National Institute of Health.

  1. Idealna masa ciała pacjenta musi być przekroczona o 45.5 kg lub 100%
  2. Otyłość nie może być spowodowana zaburzeniami metabolicznymi lub hormonalnymi
  3. U pacjenta powinny być wykryte obiektywne i potwierdzone powikłania otyłości (fizyczne, psychiczne, socjologiczne lub ekonomieczne), które mogą ustąpić po redukcji masy ciała. Do powikłań należą m.in. cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu krążenia czy choroba zwyrodnieniowa stawów.
  4. Pacjent musi być świadomy znaczenia proponowanego zabiegu, musi znać jego ryzyko oraz możliwe powikłania.
  5. Pacjent musi być świadomy, że po zabiegu będzie znajdował się przez wiele lat w kontroli lekarskiej.
  6. Kwalifikacja musi być poprzedzona próbą zachowawczego leczenia otyłości u pacjenta.

Dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków pacjent może być zakwalifikowany do operacji. W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań przed wykonaniem zabiegu.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro
ul. Żniwna 3, 45-763 Opole Tel: 789 419 820
© Copyright Leczenie Otyłości 2021