Komu NFZ zrefunduje leczenie otyłości

Komu NFZ zrefunduje leczenie otyłości

Szacuje się, iż leczenie otyłości stanowi koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych.  Osoba, która boryka się ze znaczną nadwagą, często nie dysponuje takimi środkami finansowymi. Na szczęście pacjent nie jest skazany na ponoszenie tych kosztów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  Nr 210, poz. 2135) mówi, iż mamy prawo do refundacji chirurgicznego leczenia otyłości.  Niestety, sprawa nie wygląda tak różowo. Limity, przyznawane szpitalom, szybko się kończą.  Czasem na refundowaną operację trzeba czekać kilka lat.

Zgoda na indywidualną refundację

Dawniej kasy chorych przewidywały, iż każda osoba ubezpieczona może starać się o indywidualną refundację tzw. promesę.  Obecnie w celu uzyskania zgody należy przejść pomyślnie skomplikowaną procedurę.  Promesę przyznaje dyrektor NFZ, w praktyce odpowiada za to dyrektor oddziału.  Niektórzy pracownicy NFZ wprowadzają pacjentów w błąd, twierdząc, iż obecne przepisy nie przewidują wydania zgody na indywidualną refundację.

Pismo do dyrektora oddziału NFZ

W celu uzyskania promesy na operacyjne leczenie otyłości należy wystosować pismo  do dyrektora danego oddziału NFZ z prośbą o jej wydanie.  Dokument powinien zawierać historię choroby i opis prób zrzucenia zbędnych kilogramów, które zostały podjęte. Do pisma powinnyśmy dołączyć opinie specjalistów, u których się leczyliśmy oraz skierowanie od lekarza POZ na chirurgiczne leczenie otyłości.  Jeśli decyzja dyrektora NFZ okaże się dla nas niekorzystna, powinniśmy złożyć odwołanie.  Czasem odwołanie trzeba skierować do sądu.  Warto pamiętać, iż wymiar sprawiedliwości często przyznaje rację pacjentowi.

Obowiązki NFZ

Nie należy zapominać, iż ustawodawca zobligował Narodowy Fundusz Zdrowia do zapewnienia leczenia. Otyłość olbrzymia jest chorobą, której często towarzyszą poważne powikłania.  Warto pamiętać, iż leczenie nadwagi leży w interesie NFZ. Walka z powikłaniami, które towarzyszą otyłości, stanowi duże obciążenie finansowe.

Nie wszyscy pacjenci mają w sobie wystarczająco dużo siły, aby pokonywać przeszkody, jakie ustawia przed nimi Narodowy Fundusz Zdrowia. Część z nich pokrywa koszty leczenia z własnej kieszeni.  Zdarza się, iż chorzy zaciągają na ten cel spory kredyt.  Opóźnianie leczenia niesie ze sobą poważne reperkusje.  W skrajnych przypadkach może zakończyć się śmiercią pacjenta.

*Treści zawarte na serwisie Leczenie-otylosci.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Żadna z nich nie zastąpi wizyty u lekarza, psychologa czy konsultacji leku z farmaceutą. Misją portalu jest działanie informacyjno-edukacyjne. Zanim skorzystasz z porad zawartych w naszym serwisie, zwłaszcza tych o charakterze medycznym, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą z danej branży. Administrator portalu Leczenie-otylosci.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w praktyce treści opublikowanych na stronie.
PODZIEL SIĘ: