Województwo śląskie

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Operacyjnego Leczenia Otyłości w Zabrzu

  • Prof. Mariusz Wyleżoł
  • mgr psychologii Aleksandra Zuba